Obtenció i renovació

Certificats ADR

El 1 de juliol de 2011 va entrar
en vigor l'actual ADR

L’ADR és, en definitiva, un acord europeu que regula el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera. Mitjançant el qual, la majoria dels Estats d’Europa han convingut una sèrie de normes o regles en comú per al transport de mercaderies perilloses per carretera relatiu al seu territori i també al pas per fronteres.

S’entenen per mercaderies perilloses aquelles matèries i objectes que, en cas d’accident durant el seu transport, poden suposar riscos per a la població, els bens i el medi ambient, i les condicions de transport de les quals es troben regulades de forma especial.

També és un certificat que ens aporta puntuació en algunes oposicions públiques d’accés a la professió de Bombers.

parallax background
 

Obtenció

  • El certificat ADR s’obté realitzant un curs teoricopràctic i un examen oficial tipus test a la Prefectura de Trànsit de Barcelona.

Certificats

ADR BÀSIC OBTENCIÓ

S’obté realitzant un curs de 20 hores i un examen de 30 preguntes tipo test (3 errors)

ADR CISTERNES

S’obté fent un curs d’ampliació de 9 hores i exàmens de 20 preguntes tipus test (errors)

Renovació

El certificat ADR té una vigència de 5 anys i per no perdre la validesa del permís, és necessària la seva renovació abans de la seva caducitat. És recomanable iniciar els tràmits de renovació un any abans de la data de caducitat, així s’assegura tenir el marge necessari per aprovar sense comprometre la seva validesa.

ADR RENOVACIÓ BÀSIC

S’obté realitzant un curs d’11,5 hores i 1 examen oficial de 20 preguntes tipus test

ADR RENOVACIÓ CISTERNES

Se obtiene realitzant un curs de 4,5 hores i 1 examen de 10 preguntes tipus test.
Contacta amb nosaltres