Certificats d’Aptitud Professional

Formació i coneixements
pels conductors professionals


El curs del CAP pretén que s'unifiqui en tota la CE la formació i coneixements que els conductors professionals han d'adquirir en matèria de transports i conducció de vehicles, independentment del permís de conduir necessari per conduir el vehicle i la seva posterior actualització de coneixements.

Tots els que han obtingut un carnet professional C1, C, C+I, D1, D saben que no es suficient el conduir un vehícle, ja que ens convertim en conductors professionals.

Per aquestes raons es fa necessari que els conductors professionals a més d'obtenir un permís adquireixin una formació complementària en la qual coneguin les normes que desenvolupen el transport, conducció real de vehicles, conducció racional, logística del transport, documentació obligatòria...

Contacta amb nosaltres