Certificats d’Aptitud Professional

Formació i coneixements
pels conductors professionals


El curs del CAP pretén que s'unifiqui en tota la CE la formació i coneixements que els conductors professionals han d'adquirir en matèria de transports i conducció de vehicles, independentment del permís de conduir necessari per conduir el vehicle i la seva posterior actualització de coneixements.

Tots els que han obtingut un carnet professional C1, C, C+I, D1, D saben que no es suficient el conduir un vehícle, ja que ens convertim en conductors professionals.

Per aquestes raons es fa necessari que els conductors professionals a més d'obtenir un permís adquireixin una formació complementària en la qual coneguin les normes que desenvolupen el transport, conducció real de vehicles, conducció racional, logística del transport, documentació obligatòria...